22. 10. 2023 Marek Krejčík

Výběrové řízení na slot v Hitpoint Masters 2024

  • AKTUALIZACE: Termín pro podání přihlášek posunut do 19.11.!
  • Nejlepší přihlášené týmy podstoupí interview
  • For english see below 

Po skončení letošní letní ligy nás zasáhla těžká zpráva, že tým SAMPI nebude dále pokračovat s League of Legends sestavou. Nám se tedy otevřel jeden slot v Mastercard Hitpoint Masters 2024, na který nyní vypisujeme výběrové řízení.

Vybraný tým získá smlouvu na rok 2024, tj. na účast v Mastercard Hitpoint Masters Spring 2024, Mastercard Hitpoint Masters Summer 2024 a Mastercard Hitpoint Winter 2024 s postupem na Sigma Cup s finále v České Republice. Spolu se slotem se pojí i dotace ve výši až €2000 za účast v ERL a možnost propagace své značky v průběhu vysílání ligy na LoLEsports.com. Zároveň pro příští rok budou implementovány nové způsoby relegace a obhájení slotu na rok 2025, ale o tom až jindy.

V případě zájmu prosíme o zodpovězení několika krátkých otázek. Forma odpovědi je volná.

https://drive.google.com/file/d/1Xk02kocG5q5EVHOB7hsKjrShdBlCUXUS/

Odpovědi zasílejte na email marek.krejcik@hitpoint.cz a v kopii ondrej.baca@hitpoint.cz nejpozději do 19.11., avšak uvítáme, pokud nebudete čekat až na poslední chvíli.

Ty nejlepší organizace ve výběrovém řízení postoupí do druhého kola, kde uchazeč absolvuje krátký hovor, kde zhodnotíme registraci a doptáme se na detaily. Tyto rozhovory mohou probíhat ještě před datem ukončení podávání přihlášek, proto neváhejte se zasláním registrace.

Budeme se těšit na ty nejlepší možné přírůstky do naší národní ligy!


  • UPDATE: Registration deadline moved to 19th of November!
  • We will conduct interviews with the best registered teams

After the end of this year’s Summer league, we were hit with the hard news that the SAMPI team will no longer continue with the League of Legends lineup. We now have one slot open in Mastercard Hitpoint Masters 2024, for which we are now issuing a tender.

The selected team will receive a contract for the year 2024, i.e. for participation in Mastercard Hitpoint Masters Spring 2024, Mastercard Hitpoint Masters Summer 2024 and Mastercard Hitpoint Winter 2024 with advancement to the Sigma Cup with the final event in the Czech Republic. Along with the slot comes a stipend of up to €2000 for participation in the ERL and the possibility of promoting your brand during the broadcast of the league on LoLEsports.com. At the same time, new methods of relegation and defending the slot for 2025 will be implemented during next year, but more on that another time.

If you are interested, please answer a few short questions. The answer format is free.

https://drive.google.com/file/d/1Xk02kocG5q5EVHOB7hsKjrShdBlCUXUS/

Send your answers to marek.krejcik@hitpoint.cz and CC ondrej.baca@hitpoint.cz no later than November 19th, but we welcome it if you don’t wait until the last minute.

The best organizations in the selection process will advance to the second round, where the applicant will have a short call, where we will evaluate the registration and ask for details. These interviews may take place before the application closing date, so do not hesitate to send your registration.

We will be looking forward to the best possible additions to our national league!